Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej szczegółów

Lista produktów producenta: 

EINHELL

Chwilowo brak produktów tego producenta w naszym sklepie.

OPIS GWARANCJI

Oferowanie przez nas produkty marki EINHELL, są oryginalne, fabrycznie nowe, pozbawione wad i pochodzą z oficjalnej Polskiej dystrybucji.

Elektronarzędzia marki EINHELL przeznaczone są zarówno do wykorzystania zawodowego (profesjonalnego) jak też do wykorzystania konsumenckiego.

CZAS TRWANIA GWARANCJI PRODUCENTA

Okres gwarancji rozpoczyna się w momencie zakupu urządzenia przez pierwszego użytkownika, przy czym decydująca jest data na oryginalnym dowodzie zakupu.
Czas trwania uzależniony jest ściśle od sposóbu wykorzystania urządzenia jak także od linii produktowej z której pochodzi:

 • 12 miesięcy - w przypadku zastosowania zawodowego lub porównywalnego z zawodowym. Dotyczy wszystkich linii
 • 24 miesiące - w przypadku zakupu i zastosowania konsumenckiego. Dotyczy wszystkich linii
 • 36 miesięcy - dotyczy linii EXPERT i RED. Dodatkowe 12 miesięcy gwarancji przysługuje po dokonaniu rejestracji na stronie internetowej Einhell Polska w ciągu 30 dni od zakupu urządzenia. Dotyczy zastosowania zawodowego oraz konsumenckiego.

GWARANCJA PRZEDŁUŻONA - 3 LATA
3lataeinhell.jpg

Firma Einhell oferuje dodatkową ochronę w postaci wydłużenia standardowej gwarancji do 3 lat dla elektronarzędzi z linii EXPTERT oraz RED.

Usługa jest bezpłatna, jeżeli zarejestrujecie Państwo Wasze nowe elektronarzędzie Einhell w ciągu 30 dni od zakupu.

Akumulatory, ładowarki jak i osprzęt nie podlegają wydłużonej gwarancji.

Strona na której można dokonać rejestracji narzędzia: http://www.einhell.pl/sprawdz-przedluz-gwarancje

SPOSÓB REALIZACJI GWARANCJI - DOOR TO DOOR

Gwarancja jest świadczona w systemie "Door to Door".

Jest to najwygodniejszy sposób realizacji usługi gwarancyjnej na rynku. Polega na odebraniu reklamowanego narzędzia kurierem, bezpośrednio od Państwa i dostarczeniu go do serwisu. Bez żadnych dodatkowych kosztów z tym związanych w przypadku uznanej reklamacji. Data odbioru uzgadniania jest w dogodnym dla Państwa terminie bezpośrednio z firmą kurierską. Po wykonanej usłudze naprawy, urządzenie jest odsyłane bezpośrednio w miejsce z którego zostało nadane. Dzięki temu, nie ma potrzeby tracenia czasu na dostarczanie reklamowanego produktu do siedziby sprzedawcy oraz skraca się do minimum czas powrotu narzędzia do Państwa.


Podmiotem świadczącym usługi gwarancyjne jest:

Einhell Polska Sp. z o.o.
ul.Wymysłowskiego 1
55-080 Nowa Wieś Wrocławska
Telefon : 71 360 30 76


Przykładowa instrukcja korzystania z gwarancji producenta:

 • Należy telefonicznie zamówić kuriera DHL po odbiór reklamowanego narzędzia. Kuriera zamawiają Państwo pod numerem telefonu 801 345 345 lub 42 6345 345 podając adres serwisu i numer klienta 1208424.
 • Narzędzie należy spakować, odpowiednio zabezpieczając je na czas transportu
 • Należy pobrać i wypełnić http://new.einhell.pl/files/zgloszenie_reklamacyjne.pdf
 • Do spakowanego narzędzia należy dołączyć wypełnione zgłoszenie reklamacyjne, kopię dowodu zakupu, kartę gwarancyjną, certyfikat przedłużenia gwaranacji (w przypadku korzystania z gwarancji przedłużonej)
 • Kurier w umówionym terminie odbierze od Państwa narzędzie, które trafi do serwisu a po dokonanej naprawie zostanie odesłane bezpośrednio do Państwa
 • Należy zachować list przewozowy, po jego numerze można kontrolować status naprawy
OGRANICZENIA I WYŁĄCZENIA Z GWARANCJI

Gwarancja obejmuje wady materiałowe, błędy montażowe oraz konstrukcyjne produktu.

Gwarancja producenta nie obejmuje w szczególności przypadków:

 • Uszkodzeń wynikających z niewłaściwego użytkowania urządzenia, braku odpowiedniej konserwacji i czyszczenia konserwacji lub przechowywania w nieodpowiednich warunkach
 • Uszkodzeń mechanicznych; spowodowanych upadkiem, uderzeniem itp
 • Uszkodzeń wynikających z eksploatacji urządzenia w sposób sprzeczny z zaleceniami producenta
 • Uszkodzeń wynikających z eksploatacji urządzenia w sposób sprzeczny z udzielonymi pisemnie przez gwaranta wskazówkami
 • Uszkodzeń wynikających z dokonania przez osobę uprawnioną z gwarancji lub osobę trzecią nieupoważnioną przez gwaranta jakichkolwiek zmian w urządzeniu , chyba że gwarant wyraził na to zgodę w formie pisemnej
 • Uszkodzeń wynikających z zastosowania w warunkach, do których produkt nie jest przystosowany, a w szczególności do pracy przy materiałach typu gips, szpachla i inne podobne, których obróbka może doprowadzić do natychmiastowego uszkodzenia, w szczególności szlifierek oscylacyjnych, odkurzaczy warsztatowych
 • Uszkodzeń wynikających z naturalnego zużycia podczas eksploatacji urządzenia tj. szczotek węglowych, kabli zasilających, łożysk, baterii - jeżeli ich uszkodzenia nie były spowodowane wadą fabryczną czy materiałową
 • Czynności polegających na regulacji sprawnego towaru, a w przypadku przesłania takiego urządzenia do serwisu, gwarant ma prawo obciążyć konsumenta/użytkownika kosztami regulacji oraz przesyłki urządzenia
 • Czynności które zgodnie z instrukcją obsługi, uprawniony z gwarancji zobowiązany jest wykonać we własnym zakresie i na własny kosztRoszczenie gwarancyjne zostaje wykluczone w przypadku stwierdzenia:

 • Braku dowodu zakupu wystawionego na terytorium RP
 • Eksploatacji urządzenia w sposób prowadzący do jego ponadnormatywnego zużycia lub użycia niezgodnego z przeznaczeniem (np. urządzeń dla majsterkowiczów w sposób profesjonalny i/lub zarobkowy)
 • Zniszczenia lub zabrudzenia tabliczki znamionowej uniemożliwiające identyfikację urządzenia
 • Ingerencji w urządzenie przez nieuprawnionego z gwarancji lub osoby trzecie
 • Niewłaściwej konserwacji i/lub przechowywania urządzenia bez zachowania zaleceń określonych w instrukcji
 • Samodzielnych napraw i/lub wymian podzespołów
 • Uszkodzenia mechanicznego lub uszkodzenia będącego następstwem działania środków chemicznych
 • Uszkodzenia w transporcie spowodowanego niewłaściwym opakowaniem lub jego brakiem
 • Braku kompletnego, wypełnionego i podpisanego zgłoszenia reklamacyjnego, zawierającego wszystkie wymagane informacje zawarte w formularzu zgłoszenia
Gwarancja producenta nie wyłącza, nie ogranicza i nie zawiesza uprawnień kupującego z tytułu rękojmi.

Przedstawione informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie są ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. Charakter wiążący mają informacje zawarte w karcie gwarancyjnej producenta, dołączonej do produktu.

Filtruj według

Promocje